New arrival

Blackmagic Design

The world’s smallest broadcast quality converter!

Shop now View more

สินค้าแยกตามประเภท

เกี่ยวกับเรา

Loxcast.com ดำเนินกิจการภายใต้การกำกับดูแลโดย บริษัท ล็อกซเล่ย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (LoxLey Engineering) ซึ่งดำเนินกิจการให้บริการติดตั้งงานด้านสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร มาเป็นเวลากว่า 8ปี เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการออกอากาศ (Broadcasting)  เราเป็นพันธมิตรและตัวแทนจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์เกี่ยวกับการออกอากาศและสตูดิโอทั้งในและต่างประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและมีความทันสมัยจากผู้มีประสบการณ์ตรงแน่นอน

ลูกค้าของเรา

ผลงานของเรา

บทความของเรา

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อ